Tyddyn Difyr - Self Catering Holidays
This beach can be seen from Tyddyn Difyr

 

Croeso

Saif Tyddyn Difyr ar arfordir hardd gorllewin Llŷn, rhyw ddwy filltir o Abersoch. Mae'r bwthyn yn cynnwys tair ystafell wely, cegin ac ystafell fyw gyda golygfa o'r môr ac Ynys Enlli. Mae Porth Neigwl, tair milltir o draeth tywodlyd yn ymestyn o fynydd y Rhiw i Ben Cilan, o fewn tri chanllath. Mae dewis da o draethau o gwmpas Llŷn yn ogystal â llwybrau cerdded ar hyd yr arfordir a'r bryniau, a phentrefydd bychan i ymweld â hwy.

Diolch am ymweld â'n gwefan.

 

 

 

 

 

 

Mrs E Evans, Penlan, Rhos Isaf, Caernarfon, Gwynedd LL54 7NG Tell-a-friend e-mail us Print Add to favourites tyddyndifyr.co.uk +44(0)1286 831184